Overhold NIR-krav: Tips til god hygiejne på din klinik​​​​​​​"På denne side har jeg samlet nogle gode hygiejnetips, så du kan sikre dig, at din klinik overholder NIR-kravene!"

Heidi Lykke
Produktchef og hygiejneekspert

Sterilisering af instrumenter!

Instrumenterne bør ikke røre hinanden i autoklaveposen.

Dampen kan ikke komme ind til mikroorganismerne dér, hvor instrumenterne rører hinanden, og derved kan mikroorganismerne overleve.

En åben kassette inde i autoklaveposen kan sørge for, at instrumenterne ikke rører hinanden og øger derfor sikkerheden for steriliteten.

Eksempel på åben kassette

Anvendelse af sterile instrumenter forudsætter, at instrumenter/udstyr steriliseres og opbevares i egnet emballage.

Instrumenter, der steriliseres og opbevares uden indpakning, er ikke sterile, men kan anvendes, hvor der ikke er risiko for penetration til underliggende væv eller blodbanen

(NIR side 31).

NIR - tip!

Hule instrumenter skal gennemspules med vand ved hjælp af dyser indsat i dentalopvaskemaskinen.

Hule instrumenter er fx. sprøjtespidser, ultralydsspidser, sugekanyler og hånd- og vinkelstykker.

NIR - tip!

Dentalopvaskemaskinen bør køre mindst en gang dagligt.

Genbehandling påbegyndes hurtigst muligt efter anvendelse, idet indtørring starter allerede efter ca. 15 min.

NIR - tip!

Husk at tjekke, om maskinen har opnået korrekt temperatur, har kørt den rette tid, og om der er benyttet korrekt program for desinfektion.

Dette kan aflæses direkte på maskinens display.

NIR - husk nu handskerne!

Engangshandsker skal anvendes i alle situationer, hvor der er risiko for kontakt med organisk materiale, fx blod og sekreter som saliva, eller med skadelige kemikalier.

På tandklinikken indebærer dette, at der skal anvendes handsker ved stort set alle former for klinisk arbejde samt ved kontakt med kontaminerede instrumenter, udstyr og inventar (NIR side 18).

NIR - tip!

Mindst én gang dagligt kontrolleres sterilisationen ved hjælp af kemiske indikatorer i form af multivariable kemiske indikatorstrips (antal i forhold til autoklavens størrelse og type) eller Helix-test eller Bowie & Dick (B&D) test
(NIR side 44).

NIR - tip!

Dispenser med hånddesinfektion skal placeres, så dispenser, beholder og indhold eller produkt ikke forurenes under brug, samt således at den er nemt tilgængelig i forhold til den opgave, der skal udføres.

Hånddesinfektionsmidler bør være vurderet egnet til opgaven af Central Enhed for Infektionshygiejne (NIR side 36).

Har du spørgsmål til NIR på din klinik?

Ring til vores call center på 43 66 44 44 eller skriv direkte til Heidi Lykke på heidi.lykke@plandent.dk.